بی بی سی: در سومین روز اعتصاب هزاران راننده و کامیون‌دار در ایران، مقامات حمل و نقل گفته‌اند از روز شنبه ۲۰ درصد کرایه‌ها بیشتر می‌شود. اعتراض رانندگان اعتصابی در چند استان از جمله فارس و یزد باعث اختلال در سوخت‌رسانی و تشکیل صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها شد. ژیار گل گزارش می‌دهد.