عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۲ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

صدف وجدانی و کیانا ثنایی به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج شدند

CHRI: صدف وجدانی، دانشجوی بهایی در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که به دلیل اعتقادات دینی و مذهبی‌اش از دانشگاه رازی کرمانشاه اخراج شده است. خانم وجدانی به کمپین گفت که از او خواسته‌اند دین خود را در فرم‌های دانشگاه تغییر داده و بنویسد که مسلمان است اما او نپذیرفته است.

سپیده کیانی، مادر کیانا کیانی دانشجوی دانشگاه غیرانتفاعی میرداماد گرگان هم در مصاحبه با کمپین از اخراج دخترش از دانشگاه به دلیل بهایی بودن خبر داد و گفت روزی که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در نیویورک گفت بهاییان در ایران مشکل ندارند یک هفته بعد دختر من از دانشگاه اخراج شد >>>

هاله نور به این می گن نه اون

امروز، نزدیک بازار «سن پدرو».

عمرا پامو تو خاورمیانه بذارم

امروز پشت بام همسایه.

صبح بخیر

میدان «پلازا د آرماس».

مه صبحگاهی

همین الان

آماده بلعیده شدن

خرمالوهای رسیده.

دختر شایسته ۲۰۱۸

امروز سر خیابان «تولومایو».

تنم را در باغچه می کارم سبز خواهم شد

امروز در نمایشگاه دانشکده هنرهای زیبای کوسکو. اسم نقاش را فراموش کردم بنویسم. 

شیر مادر

امروز، میدان تازارناس.

مگه می ذاره بخوابم؟

الان تو تختم و هی بیرون پنحره به ماه نگاه می کتم. 

بیشتر