همه چیز

بیشتر

sam62: عالی

رز: cartoon!

رز: comment ca va!

Alphabet: اینها اگر شعور و نیت درست داشتند, اگر دکترین "اقتصاد مال خره" سرمشق و الگوی کارشان نبود, اگر...

daneshjoo: روده های سیاسی برای بیداری – دانشجو www.youtube.com/watch?v=wLW3OoULp9A دوزخ سازان بهشت...

HB_Baharlu: منظورت را نفهميدم آلفابت. سهراب پسر رستم را ميگويى؟

Alphabet: ببخشید، نازی خانم... چه بسا نیکوتر باشد که بجای “تیزر”، بگوئیم “پیش...

Alphabet: اینکه میگویند آمریکا از برجام خارج شد، سخن بیربطیست. آمریکا برجام را لغو کرد. گام مثبت بعدی:...

zolfali44: ولی خودمونیم ها، عجب آبرویی از این نیاکیهای بی آبرو رفت این وست! اونور ، تو بلاگجهانشه جاوید...

benross: من هم یک سپهپور دیگر پیدا کردم که برای ایرانیان دات کامیها آشناست :) به گزارشبولتن نیوز،به نقل...

بیشتر