عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۲ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

رئیس جمهور بعدی ایران... خواهد بود


جواب

اگر با خودم ملاقات می کردم...


جواب

رفسنجانی‌ به نظر من...


جواب

زرنگ بودن خوب است یا بد؟


جواب

کدام را در محاوره بیشتر استفاده می کنید؟


جواب

بغداد طی ماه های آینده بدست نیروهای داعش سقوط خواهد کرد.


جواب

آیا خامنه ای جانشین خود را انتخاب کرده است؟


جواب

آیا حسن روحانی گرباچف ایران است؟


جواب

کدام درست است؟


جواب

در درگیری اسرائیل و غزه کدام طرف مقصر است؟


جواب

بیشتر