عمومی

دنبال کن

آقای فضولی


عضو از ۴ دی ۱۳۹۱

علم هاى مذهبى از دوران ناصرى

برداشته از مدارك و فرامين قديمى ابران جمع آورى شده از محمد على كريم زاده

 

ترامپ ستون پنجم ملافیا را اخراج کن

شب چله 21 آذر

21 آذر 1304 سوگند پادشاهی رضا شاه

21 آذر 1323 ترک آخرین نیروهای اشغالگر شوروی و نجات آذربایجان

 

 

ملافيا پته همديگر را....

دیوان هم داشتیم خودمان نمیدانستیم :)

نمونه دیوان فضولی اینجا

چراغى كه به خانه رواست....

كنيساى يوسف آباد

كركس و كفتار بلينگ بلينگ دارد ايرون ما

ای لاشخور عرصه سیمرغ کیانی نه جولانگه توست

کتاب سر هفت سین شاهنامه است. نه قرآن؛ نه سرمایه. 

و اینجا 

با اجازه از سام و حافظ: ای مگس عرصه سیمرغ کیانی نه جولانگه توست

بیشتر