عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۲ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

تست هشتگ

یه مشت گاو علیه یه مشت خر

کانال رو عوض کن

چرا آمریکای لاتین؟

اشرف البیشرفان

تعمیر سایت

انقلاب را از آمریکایی ها یاد بگیریم

دو تا تغییر کوچولو

هر روز با لبخند از خواب پا می شم

خانه دوست کجاست؟ هندوستان.

بیشتر