عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۲ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

تست هشتگ

کلمه: آقای روحانی، چه کسی باید زنان را به ورزشگاه راه دهد؟ ما یا شما؟

کلمه: در حاشیه پیامک پلیس به کسب و کارهای تلگرامی: داریم سنگ به شیشه خودمان می زنیم!

قول افزایش کرایه بار در پی اعتصاب کامیون‌‌‌ها در ایران

بی بی سی: تصاویر اعتراض‌های دی‌ماه روی تلویزیون‌های فرودگاه مشهد

رادیو فردا: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ایران برجام را رعایت می‌کند

رادیو فردا: تحریم‌های جدید آمریکا علیه شماری از شرکت‌‌‌‌های هواپیمایی ایران

واسه خودش حال می کنه

چند روز در یک روستا در پرو

پس از رفتن سرگرد با گذاشتن باتوم به پشتم و فشار آن به مقعدم از روی شلوار تا حدی فشار دادند که ...

بیشتر