عمومی

دنبال کن

Jahanshah Javid


سن: ۶۲ |

متولد شهر: آبادان |

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

محسن نامجو: طلوع من

لیلا اصفهانی: لیلا خانِم (مازندرانی)

هاورست ابراهیم: به هانه (کُردی)

فیلم «محلل» : ماست ماست کنگر ماست

اجرای زیبا: آهنگ *بارون* از زنده یاد مرتضی پاشایی

سینا حجازی: درگیر

رحمان و رحيم: سریال پایتخت

حسن: جا نزدم

دایان: یادته

گروه مازندرانی میرکا: بهار وارش

بیشتر