نقش مطلوب زن در نظام جمهوری اسلامی، خانه‌دار بودن است.

#زنان

#ایران

#iran

#Football

#فوتبال