عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ شهریور ۱۳۹۶

اینا همه ش بهانه س...

بوی گند جهالت, حماقت و تعصب مذهبی...

دخمل نگو؛ بلا بگو...

تیتر این ویدئو به عهده زلفعلی جان...

گلشیفته درفستیوال...

آخ برجام ٫برجام

ترافیک در مرز پرگهر...

شوخیه مگه؟

حضرت Zoro علیه السلام...

سفیر شاه در امریکا در لیموزین را برای رئیس جمهور باز میکند

بیشتر