عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ شهریور ۱۳۹۶

پلیس ساحل, آمریکا ۱۹۲۵

radis.org: خامنه ای کارتون بازی می کند

اینا همه ش بهانه س...

بوی گند جهالت, حماقت و تعصب مذهبی...

دخمل نگو؛ بلا بگو...

شعار نویسی مردم ایران بر روی دیوارها، در حمایت از مواضع پرزیدنت ترامپ بر ضد رژیم ایران

radis.org: آقای پمپئو، ایرانیان عمل می طلبند!

تیتر این ویدئو به عهده زلفعلی جان...

گلشیفته درفستیوال...

اندر باب افتادن دوزاری...

بیشتر