چهار مضراب ترک اثر استاد ابوالحسن صبا | آزاده شمس متولد سال1361 در مشهد،فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مواد از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال84 - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد موسیقی ایرانی از دانشگاه هنر تهران در سال89 - از اساتید خانم شمس میتوان علی تجویدی،فرهاد فخرالدینی،محمدرضا لطفی را نام برد.ایشان فعالیت مستمری در زمینه اجرا و تالیف دارند.