رادیو اسرائیل :

 نتانیاهو کابینه امنیتی را به مشورت دعوت کرد و امشب قرار است در مورد ایران سخنرانی مهمی ایراد کند

برو به آدرس