gooya.com:

روز دوشنبه ۲ آوریل (۱۳ فروردین) به رسم همه‌ساله، ایرانیان مقیم کلن و شهرهای اطراف برای گذراندن سیزده‌به‌در به پارک بزرگ "هاوس ‌ام‌ زی" رفتند. امسال اما درگیری میان دو گروه از شرکت‌کنندگان در این مراسم این جشن را به صحنه زد و خورد و دخالت پلیس و ورود آمبولانس بدل کرد.

برو به آدرس