سال هاست که ورود اشیای چینی به ایران کالای ایرانی را از رونق انداخته است. چینی ها حتی با ساختن بدل های ماشینی صنایع دستی ایرانی طی سالیان گذشته هزاران هزار صنعکار ایرانی را در شهرهای مختلف ایران به ويژه اصفهان بیکار کرده اند. کاملا روشن است که این عملیات زیر نظر کامل حکومت اسلامی و دولت های مختلف آن بوده است. آن ها برای ارتباط های سیاسی خود همه ی امکانات و امتیازات بازرگانی و حتی استفاده از منابع ملی ایرانیان را به چین و روسیه داده اند. و در قبال حراج نفت و دیگر منابع طبیعی ایران بنجل های این کشورها را وارد ایران می کنند.

کالاهای وارداتی چین به ایران با این که بیشترشان کیفیت مناسبی ندارند فروش زیادتری دارند. این کالاها به خاطر حمایت های دولتی خودشان از سویی و جمهوری اسلامی از سویی دیگر با قیمت های ارزان تری به بازار می آیند. اما چنین امکاناتی نه تنها برای کالای ایرانی، و کارگر و کارخانه های سازنده کالا در ایران وجود ندارد بلکه آن ها را به بهانه های مختلف در تنگنا هم قرار می دهند. 

در نوروز 97 پس از چهل سال رهبرجمهوری اسلامی، که هیچ مساله ی اقتصادی و سیاسی بدون خواست ونظر او انجام شدنی نیست، و در همه ی این سال ها مدافع منافع روسیه وچین بوده، اعلام کرد که: «سال 97 باید سال حمایت از کالای ایرانی باشد». طبیعی ست که چنین شعارهایی همان دروغ های دایمی جمهوری اسلامی است که فقط برای گمراه کردن بیشتر مردمان ساده و بی خبر گفته می شود.

آخرین خبرها حاکی از این است که محصولات چینی و دیگر کشورها حالا با برچسب « ساخت ایران» به بازار آمده و خواهد آمد. و همچنان این کالای ایرانی، و کارگر و صنعتکار ا ست که ضربه های جمهوری اسلامی را تحمل می کنند.

www.savepasargad.com