این متن را که برایم ارسال شده است بدون دستکاری در اینجا نصب میکنم؛ بدک نیست.  
آخوندی که در ساعس (سازمان عقیدتی سیاسی) ناجا ، هفته ای یک روز بعد از نماز ظهر و عصر برای سربازان و کادری ها کلاس عقیدتی میذارد.
 
چند روز پیش  موضوعی را  بهم گفت که هم از تعجب شاخ درآوردم و هم دیدم راست میگود.
 
آخونده میگفت بعد از شلوغیهای اوایل دیماه ۹۶ یک روز در نمازخانه یک خانم کارمند بسیار محجبه سوالی رو از من پرسید که انگشت حیرت به دهان گرفتم
 
اون خانم از من پرسید که حاج آقای (ب) : 
 
چرا پلیس و بسیجیها توی اعتراضات اخیر به روی زنان و دختران دست بلند میکردند و آنها رو میزدند؟؟
 
گفتم : چون آنها خلاف قانون عمل کرده اند و کسی که خلاف قانون عمل کنه مستحق تنبیه هست چه میخواهد زن باشه یا مرد باشه
 
کارمند پرسید یعنی اگر یک زن خلاف قانون عمل کنه پس یک مرد بسیجی یا پلیس حق داره به روی اون زن باتوم بکشه یا اون زن رو با لگد بزنه؟؟
 
گفتم بله حق داره چون مجرم مجرمه و کسی که قانون رو زیر پا میذاره باید تنبیه بشه و فرقی نداره که قانون کدوم کشور باشه و قانون مستلزم اجراست و کسی که جلوی اجرای قانون رو بگیره مستحق عذاب و تنبیه هست و باید محکم با خاطیان برخورد شود
 
شما کشورهای دیگرو ببین!!! مگه فرقی میکنه که مجرم مرد یا زنه؟؟ و پلیس توی تجمعات زن و مرد نمیشناسه
 
کارمند گفت : پس در حال حاضر شما میگید که این افراد بالخصوص زنها و دخترانی که تجمع و اعتراض کرده اند چون تجمعشان خلاف قانون بوده مستحق تنبیه و عذاب هستند و دیگه توجهی به محرم و نامحرم و غیرت و بی غیرتی نمیکنید
 
گفتم بله و دقیقا درسته و چه معنی داره که زن و دختر بیان وسط دعوا و وسط دعوا که حلوا پخش نمیکنن
 
 
کارمند گفت : شماها 1400 ساله که برای سیلی خوردن حضرت زهرا عزاداری میکنید و غیرتتون به جوش میاد و اون فرد سیلی زننده رو مستحق عذاب میدونید و هر سال حداقل پنج تا پانزده روز برای حضرت زهرا و سیلی و لگد خوردنش عزاداری میکنید
 
گفتم بله چون نباید دست روی یک خانم بلند میکردند و بچه اش رو سقط میکردند
 
کارمند گفت : مگه خلیفه وقت به مسلمین دستور نداد که همه باید با او بیعت کنند ولی حضرت علی از دستور و قانون خلیفه سرپیچی کرد و بیعت نکرد
 
گفتم بله
 
کارمند ادامه داد : حضرت علی هم چون گفت بیعت نمیکنم پس خلاف قانون عمل کرده و مستحق تنبیه و دستگیری بوده و در ضمن حضرت زهرا هم چون کمک به یک فردی که خلاف قانون عمل کرده مستحق سیلی و لگد بوده و ماموران خلیفه کار درستی انجام داده اند و در ضمن وسط دعوای چند تا مرد نباید یک خانم بیاد چون وسط دعوا که حلوا پخش نمیکنند
 
 
آخونده گفت هر جوری که خواستم جواب اون خانم را بدهم تف سر بالا بود و هیچ جوره نتونستم توجیه کنم و از همان روز تا الان این سوال خانومه مثل خوره جانم رو میخوره و فهمیدم که مردم حواسشون خیلی خیلی جمع و شیش دانگ شده.
 
 اگه اندکی اهل تفکر باشیم...
 
 
@imalonet