بی بی سی: (هنر قاجار از 3:54 تا 13:40) (شهر قصه ها از 13:41 تا 19:28)

در برنامه این هفته تماشا: نمایشگاه بزرگ هنر قاجار در موزه لوور شهر لانس، فیلم شهر قصه ها ساخته آرش نصیری، عکس های سوزان مِیسلاس در موزه ژودوپوم شهر پاریس.