عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۲ مهر ۱۳۹۱

دود و غبار

مانا نیستانی

برای جعفر پناهی

مانا نیستانی

برای جعفر پناهی فیلمساز معترض که  همیشه بخاطر خوی آزادیخواهش زیر فشار بوده اما هیچوقت عقب ننشسته

بازداشت مونالیزا توسط گشت ارشاد

مانا نیستانی

گلرخ ایرایی در کوما

مانا نیستانی: منابع غیررسمی خبردادند: ‏⁧ گلرخ ایرایی ⁩که دراعتراض به انتقال غیرقانونی از اوین به زندان‌قرچک اعتصاب غذاکرده در۶۰امین روز از اعتصاب غذا به کمارفته به بیمارستان منتقل شده‌است.
‏⁦

طرحی برای مریم شریعتمداری که همچنان می خندد

طرحی از مانا نیستانی

مانا نیستانی: سال خوشی برای شما آرزو می کنم

نفت مصدق شد!

کار هادی حیدری

به مناسبت تغییر نام خیابان نفت به خیابان دکتر محمد مصدق.

بدون شرح

از صفحه فیس بوک کامبیز حسینی

برف خواستیم بهمن اومد!

هادی حیدری

قطع دست دزد در مشهد

مانا نیستانی

بیشتر