بی بی سی: (از دقیقه 2:36 تا 12:00)

در این قسمت از برنامه تماشا: گفتگوی اختصاصی با اصغر فرهادی درباره فیلم جدید او «همه میدانند»، مارسل دوشان و سودای هنری نه چشم نواز که تفکر برانگیز، نمایش اِورُس؛ سرگذشت پناهجویانی از ادوار و سرزمین های مختلف بر صحنه تاتر.