عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

برایم دیگر مهم نیست کابوس جمهوری اسلامی چگونه پایان میپذیرد. فقط میخواهم دفتر عمر این حکومت بسته شود


جواب

خروج آمریکا از برجام:


جواب

به آینده ایران:


جواب

چند شهر جهان را، "شهرمن" میدانید؟


جواب

فرزندتان همجنس گراست، و مایل است با "دوست" خود، به همراه شما، به یک میهمانی ایرانی بیاید. چه میکنید؟


جواب

دستورِحملهِ ترامپ به سوریه:


جواب

آیا تابحال به طرف مقابلتان خیانت کرده اید؟


جواب

یک آمریکایی ایرانی تبار به عنوان مدیر کل در وزارت بازرگانی آمریکا مشغول به کار شد


جواب

دکتر هلاکویی:


جواب

در ایران قوم و خویشان رل مهمی در زندگی افراد بازی میکردند. در خارج، نه زیاد. خداییش،ما، فامیلامون:


جواب

بیشتر