عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

بلاهت

توکا نیستانی

شکست فیلترینگ تلگرام

چلاندن دراویش

اسد بیناخواهی

خانواده‌ها از محرومیت‌های درمانی و وکالتی دراویش خبر می‌دهند

پاچه‌گیران

شقایق

مراقب سگ‌ها باشید

مربوط به این زوج وحشی و همکارانشان

کامیون‌داران

بهنام محمدی

 

تام و مقام معظم جری‎

مانا نیستانی

مربوط به این خبر:

دو روز پس از اعلام ۱۲ شرط آمریکا برای توافق جدید اتمی با تهران، رهبر جمهوری اسلامی گفت که ایالات متحده «مثل گربه‌ معروف داستان تام و جری باز هم شکست خواهد خورد».

متوهم

اسد بیناخواهی

تخیل ولایی: بازگشت به پیش از برجام

اعتصاب کامیون‌داران

بهنام محمدی

نزن

اسد بیناخواهی

گلوله پاسخ اعتراض نیست

مربوط به توحش وحوش حکومتی با ایرانیان معترض

کثافت‌ها

نیک آهنگ کوثر

روزی بود که فریب خوردیم و از پشت خنجرمان زدند، کثافت‌های جناح چپ نظام

تحریم‌گر عظما

توکا نیستانی

بعد از تحریم

بیشتر