عمومی

دنبال کن


علایق: Sports

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

داشتن متن ترکیبی که از زبانهای EN و FA پشتیبانی 100% بکند. بدون *!@—ن4N
داشتن متن ترکیبی که از زبانهای EN و FA پشتیبانی 100% بکند. بدون *!@—نN
خرد جمعی زمانی می‌تواند چاره ساز باشد که افراد متشکل شده در آن جمع خرد‌گرا باشند، و گرنه همین خردجمعی بود که در سال پنچاه و هفت تبر به ریشه خود زد. خرد‌جمعی در جامعه‌هایی ثمر بخش می‏باشد که «خرد» توان رشد کردن را داشته باشد.—بهمن زاهدی (http://www.iroon.com/irtn/link/4809)

بیشتر