عمومی

دنبال کن


علایق: Sports

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

فیلم هفته «حوض نقاشی»

فیلم «جامه دران» در گروه «فیلم هفته»

معنی هستی (زندگی) چیست

فیلم در این صبح یکشنبه

نطق مارتين لوتر كينگ، ۶ شهريور ۱۳۴۲ - من يك آرزو دارم

درباره دو فیلم جدید. آخ جون، بریم سینما

در گذشت فیلمساز آبادانی خسرو پرویزی

بیشتر