عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

ادای احترام به حقوق بشر در المپیک 1968 مکزیکوسیتی

مس

تست برای آپلود عکس

متن جدبد

خطر قاچ شدن پودینگ زمین

درخت

جنگل

بس دعاها کان زیانست و هلاک وز کرم می‌نشنود یزدان پاک

بس دعاها کان زیانست و هلاک وز کرم می‌نشنود یزدان پاک

موسیقی محلی:  حنجره‌خوانی

بیشتر