یوتیوب:

درهفته ای که خبر اعدام نوید افکاری در ایران غوغا برپا کرد، پای این خبر حتی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم کشید.

برو به آدرس